รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCORK250-6EZ08-90602003
อยู่เมืองไทย
 
รถเครนล้อยาง
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
SUMITOMOHA60W-7SMTA60WBA000001132008
อยู่เมืองไทย
 
รถปูยาง
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR308CCAT0308CTCRW013152004
อยู่เมืองไทย
726Hrs., CAB, Offset Boom, Pad. Shoe, Blade, Bucket
รถขุด 726ชม. เก๋ง ออฟเซ็ทบูม Pad. Shoe ใบมีด บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-7KMTPC049V022564972005
อยู่เมืองไทย
9,986 Hrs, CAB, Mono Boom, Steel shoe, Piping, Bucket
รถขุด 9,986ชม. เก๋ง บูมตรง แทรคเหล็ก ไลน์หัวกระแทก บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-8KMTPC180C023051422006#6841
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140G72V115561988
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR815B17Z001641981;
อยู่เมืองไทย
 
รถบดอัด 4 ล้อหนาม
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLARD6NCAT00D6NVCCG00229
อยู่เมืองไทย
 
รถดัน
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR308CCAT0308CJCRW007972003
อยู่เมืองไทย
4034Hrs., CAB, Offset Boom, Pad. Shoe, Blade, Bucket
รถขุด 4034ชม. เก๋ง ออฟเซ็ทบูม Pad. Shoe ใบมีด บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
SUMITOMOHA60W-7SMTA60WBH000000792008
อยู่เมืองไทย
6417Hrs.
รถปูยาง 6417ชม.