รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
SAKAIT600CTT1-712542003
อยู่เมืองไทย
 
รถบดล้อยาง
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLARCS76CAT0CS76KCYX006702011
อยู่เมืองไทย
 
รถบดหน้าเหล็กหลังยาง
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
TENNANT64006400-1262
อยู่เมืองไทย
 
รถทำความสะอาด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR950G IICAT0950GEAYL013502004
อยู่เมืองไทย
 
รถตักล้อยาง
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
JLG1250AJP0300140786
อยู่เมืองไทย
KNUCKLE BOOM 125ft. (38.1M)- DIESEL
รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล สูง 125ฟุต(38.1เมตร)
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
JLG1250AJP0300106654
อยู่เมืองไทย
KNUCKLE BOOM 125ft. (38.1M)- DIESEL 4WD
รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล 4WD 125 ฟุต (38.1เมตร)
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
JLG1250AJP0300100831
อยู่เมืองไทย
KNUCKLE BOOM 125 ft. (38.1M) - DIESEL
รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล สูง 125 ฟุต (38.1เมตร)
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
SAKAITW350VTW14-105592001
อยู่เมืองไทย
 
รถบดหน้าเหล็กหลังยาง
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
SAKAIT600CTT1-712262003
อยู่เมืองไทย
 
รถบดล้อยาง
ดูวีดีโอ