รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
INGERSOLL RANDCDH-700C70536
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะตีนตะขาบ
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
FURUKAWAHCR900-DSII21134032009;8247
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะตีนตะขาบ เครื่องC7 หัวเจาะHD709
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
FURUKAWAHCR900-DSII21135462011
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะตีนตะขาบ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
FURUKAWAHCR9-DS5110551993
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะ
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
YBMSS-100C001
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะตีนตะขาบ