รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
FURUKAWAHCR9-DS5110551993
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
FURUKAWAHCR900-DSII21135462011
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะตีนตะขาบ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
FURUKAWAHCR900-DSII21134032009;8247
อยู่เมืองไทย
 
รถเจาะตีนตะขาบ เครื่องC7 หัวเจาะHD709