รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR308CCAT0308CJCRW007972003
อยู่เมืองไทย
4034Hrs., CAB, Offset Boom, Pad. Shoe, Blade, Bucket
รถขุด 4034ชม. เก๋ง ออฟเซ็ทบูม Pad. Shoe ใบมีด บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR308CCAT0308CTCRW013152004
อยู่เมืองไทย
726Hrs., CAB, Offset Boom, Pad. Shoe, Blade, Bucket
รถขุด 726ชม. เก๋ง ออฟเซ็ทบูม Pad. Shoe ใบมีด บุ้งกี๋
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-8KMTPC180C023051422006#6841
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-7KMTPC049E022564252005
อยู่เมืองไทย
8,764 Hrs, CAB, Mono Boom, Steel shoe, Piping,Bucket
รถขุด 8,764ชม. เก๋ง บูมตรง แทรคเหล็ก ใบมีด ไลน์หัวกระแทก บุ้งกี๋
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK130URYX02-013752000
อยู่เมืองไทย
10,027Hrs., CAB, Offset Boom, Pad. Shoe, Blade, Bucket
รถขุด 10,027ชม. เก๋ง ออฟเซ็ทบูม Pad. Shoe ใบมีด บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK200-8YN12-566662009
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-7KMTPC049V022564972005
อยู่เมืองไทย
9,986 Hrs, CAB, Mono Boom, Steel shoe, Piping, Bucket
รถขุด 9,986ชม. เก๋ง บูมตรง แทรคเหล็ก ใบมีด ไลน์หัวกระแทก บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR305CAT00305HDCR018332008
อยู่เมืองไทย
 
รถขุดเล็ก
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR304CCAT0304CCENW008432007
อยู่เมืองไทย
 
รถขุดเล็ก
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR305CAT00305HBMW008432002
อยู่เมืองไทย
with Breaker & Bucket
รถขุดเล็ก พร้อมหัวกระแทก และบุ้งกี๋