รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC138US-8KMTPC189L010291082012
อยู่เมืองไทย
CAB Steel Shoe Bucket
รถขุด เก๋ง แทรคเหล็ก บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR304CCAT0304CEENW00923
อยู่เมืองไทย
 
รถขุดเล็ก
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR308CCRCAT0308CCCPE040612007
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR313DCRCAT0313DLLCE007772012
อยู่เมืองไทย
5,xxxHrs., CAB, Mono boom, Pad. Shoe, Piping Line, Bucket
รถขุด 5,xxx ชม. เก๋ง บูมตรง Pad. Shoe ไลน์หัวกระแทก บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ