รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK210LC-8YQ12-080792009
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK70SR-1ESYT04-07795
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR320DCAT0320DKBWZ030302008
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC120-8KMTPC202J010827622010
อยู่เมืองไทย
4,1xxHrs., CAB, Mono Boom, Std. Shoe, Bucket
รถขุด 4,1xxชม. เก๋ง บูมตรง แทรคเหล็ก บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR313CCAT0313CPHGF014002006
อยู่เมืองไทย
with Breaker & Bucket
รถขุด พร้อมหัวกระแทก และบุ้งกี๋
ดูวีดีโอ