รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR (e02c1020jf119)308CSRCAT0308CKCRW018352006
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
HITACHI (e03h1232jf001)ZX135US-3HCM1R400T000865912011
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด