รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK200-8YN12-566662009
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR313CCRCAT0313CLHGF005152003
อยู่เมืองไทย
2,153Hrs., CAB, Mono Boom, Pad. Shoe, with Breaker & Bucket
รถขุด 2,153ชม. เก๋ง บูมตรง Pad. Shoe พร้อมหัวกระแทก และบุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK200-8YN12-58644
กำลังเดินทาง
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR320DLCAT0320DCBWP002802006
อยู่เมืองไทย
4,6xxHrs., CAB, Long Boom, Std. Shoe, Bucket
รถขุด 4,6xxชม. เก๋ง บูมยาว แทรคเหล็ก บุ้งกี๋
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-8KMTPC180C023051422006#6841
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC128US-8KMTPC189C010318032013
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK210LC-8YQ11-068722008
อยู่เมืองไทย
4,758Hrs., CAB, Long Boom 16 m., Std. Shoe, Bucket
รถขุด 4,758ชม. เก๋ง บูมยาว 16 เมตร แทรคเหล็ก บุ้งกี๋
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR305CCRCAT0305CJGYZ003382006
อยู่เมืองไทย
 
รถขุดเล็ก
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200LC-8KMTPC180C023073582007
อยู่เมืองไทย
8,825Hrs., CAB, Super Long 20 m., Track wide 800 mm., Bucket
รถขุด 8,825 ชม. บูมยาว 20 เมตร แทรคกว้าง 800 มม. บุ้งกี๋
ดูวีดีโอ