รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC200-8KMTPC180C023051422006#6841
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR313CCRCAT0313CLHGF005152003
อยู่เมืองไทย
2,153Hrs., CAB, Mono Boom, Pad. Shoe, with Breaker & Bucket
รถขุด 2,153ชม. เก๋ง บูมตรง Pad. Shoe พร้อมหัวกระแทก และบุ้งกี๋
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK200-8YN12-566662009
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR305CAT00305VDCR012452005
อยู่เมืองไทย
 
รถขุดเล็ก
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR320DLCAT0320DCBWP002802006
อยู่เมืองไทย
4,6xxHrs., CAB, Long Boom, Std. Shoe, Bucket
รถขุด 4,6xxชม. เก๋ง บูมยาว แทรคเหล็ก บุ้งกี๋
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOMATSUPC30MR-2KMTPC095J050235302005
อยู่เมืองไทย
 
รถขุดเล็ก
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
KOBELCOSK210LC-8YQ12-080792009
อยู่เมืองไทย
 
รถขุด
ดูวีดีโอ