รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
JLG1250AJP0300140786
อยู่เมืองไทย
KNUCKLE BOOM 125ft. (38.1M)- DIESEL
รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล สูง 125ฟุต(38.1เมตร)
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
JLG1250AJP0300106654
อยู่เมืองไทย
KNUCKLE BOOM 125ft. (38.1M)- DIESEL 4WD
รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล 4WD 125 ฟุต (38.1เมตร)
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
JLG1250AJP0300100831
อยู่เมืองไทย
KNUCKLE BOOM 125 ft. (38.1M) - DIESEL
รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล สูง 125 ฟุต (38.1เมตร)
ดูวีดีโอ