รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
MARUYAMA (s02m1000jf004)SSA-F50101950803
อยู่เมืองไทย
 
เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบนั่งขับ ขนาด 500 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ