รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140G5MD03068
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140G72V081731985
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR160H9EJ00371
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140HCAT0140HCAPM030852006
อยู่เมืองไทย
HRS11,027 WITH RIPPER
รถเกรด WITH RIPPER
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140HCAT0140HEAPM014952004
อยู่เมืองไทย
8,968Hrs., CAB, Tire 14.00-24TG, Blade 14FT with SCARIFIE
รถเกรด เก๋ง ขนาดยาง 14.00-24TG ใบมีด 14 ฟุต พร้อมสแคริฟาย
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140MCAT0140MPB9D009672008
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR160HCAT0160HLASD00773
อยู่เมืองไทย
WITH RIPPER
รถเกรด