รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140HCAT0140HCAPM030852006
อยู่เมืองไทย
HRS11,027 WITH RIPPER
รถเกรด WITH RIPPER
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR14HCAT0014HCASE00778
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR160HCAT0160HPASD006042006
อยู่เมืองไทย
WITH RIPPER
รถเกรด พร้อมริปเปอร์
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR160HCAT0160HH9EJ011172001
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140MCAT0140MPB9D009672008
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด
ดูวีดีโอ
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR160HCAT0160HPASD003132003
อยู่เมืองไทย
HRS8,007 WITH RIPPER
รถเกรด 8,086 ชม. พร้อมริปเปอร์
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR160HCATHHAASD008052007
อยู่เมืองไทย
9,027 Hrs. (WITH RIPPER)
รถเกรด
MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR140G5MD030681994
อยู่เมืองไทย
 
รถเกรด