รายการเครื่องจักร

MAKERMODELSERIAL NOYEAR
LOCATION
 
CATERPILLAR (c22c1005jf005)815B17Z001641981;
อยู่เมืองไทย
 
รถบดอัด 4 ล้อหนาม
ดูวีดีโอ