รถปูยาง SUMITOMO HA60W-2 s/n. A60A2-0166

TYPE :รถปูยาง
MAKER : SUMITOMO
MODEL :HA60W-2
SERIAL :A60A2-0166
ENGINE :
YEAR :1997
LOCATION :35
SPEC :รถปูยาง ล้อยาง 95แรงม้า ปูยางกว้าง 6 เมตร เครื่อง MITSUBISHI-4D34, 4สูบ 95HP., Wheel Type, 6M.Paving Width, Engine : MITSUBISHI-4D34, 4Cyl
View :280