เครน KOBELCO RK250-6 s/n. EZ08-9060

TYPE :เครน
MAKER : KOBELCO
MODEL :RK250-6
SERIAL :EZ08-9060
ENGINE :
YEAR :2003
LOCATION :35
SPEC :รถเครนล้อยาง
View :1533