เครื่องปูผิวทางคอนกรีต TEREX SF-2204HVW s/n. 558-133 *** SOLD ***

TYPE :เครื่องปูผิวทางคอนกรีต
MAKER : TEREX
MODEL :SF-2204HVW
SERIAL :558-133
ENGINE :
YEAR :2002
LOCATION :35
SPEC :รถปูคอนกรีต 1166 ชั่วโมง ประเภท 4 แทรค นน.24.8 ตัน 240 แรงม้า เครื่องดีเซล 1166 Hrs., Canopy, Engine :CAT3126 6 CYL, 240HP
View :3416


*** SOLD ***