รถดันขยะ CATERPILLAR 826G s/n. 7LN00319

TYPE :รถดันขยะ
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :826G
SERIAL :7LN00319
ENGINE :
YEAR :
LOCATION :35
SPEC :รถดันขยะ มีเก๋ง พร้อมใบมีดยาว4.50เมตร เครื่องCAT 6สูบ Cabin,with Blade Width4.50M.-Length,Engine:CAT 6Cyl
View :390