รถดันดิน CATERPILLAR D6M s/n. 5NR00348

TYPE :รถดันดิน
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :D6M
SERIAL :5NR00348
ENGINE :
YEAR :1998
LOCATION :35
SPEC :รถดันดิน
View :79