รถขุด KOMATSU PC30MR-2 s/n. KMTPC095V05024034

TYPE :รถขุด
MAKER : KOMATSU
MODEL :PC30MR-2
SERIAL :KMTPC095V05024034
ENGINE :
YEAR :2005
LOCATION :35
SPEC :รถขุดเล็ก
View :91