รถขุด CATERPILLAR 313C s/n. CAT0313CCHGF00333

TYPE :รถขุด
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :313C
SERIAL :CAT0313CCHGF00333
ENGINE :
YEAR :2002
LOCATION :35
SPEC :รถขุด พร้อมหัวกระแทก และบุ้งกี๋ with Breaker & Bucket
View :173