รถขุด KOMATSU PC128US-2 s/n. PC128US-6792

TYPE :รถขุด
MAKER : KOMATSU
MODEL :PC128US-2
SERIAL :PC128US-6792
ENGINE :
YEAR :2000
LOCATION :35
SPEC :รถขุด
View :8