รถขุด KOMATSU PC138US s/n. 29436

TYPE :รถขุด
MAKER : KOMATSU
MODEL :PC138US
SERIAL :29436
ENGINE :
YEAR :2012
LOCATION :35
SPEC :รถขุด
View :2