รถเกรด CATERPILLAR 140G s/n. 5MD03068

TYPE :รถเกรด
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :140G
SERIAL :5MD03068
ENGINE :
YEAR :1994
LOCATION :35
SPEC :รถเกรด
View :361