รถเกรด CATERPILLAR 140M s/n. CAT0140MPB9D00967

TYPE :รถเกรด
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :140M
SERIAL :CAT0140MPB9D00967
ENGINE :
YEAR :2008
LOCATION :35
SPEC :รถเกรด
View :3587