รถตัก CATERPILLAR 950H s/n. CAT0950HKJ5J01701

TYPE :รถตัก
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :950H
SERIAL :CAT0950HKJ5J01701
ENGINE :
YEAR :2011
LOCATION :35
SPEC :รถตักล้อยาง
View :285