รถกระเช้า JLG 1250AJP s/n. 0300106654

TYPE :รถกระเช้า
MAKER : JLG
MODEL :1250AJP
SERIAL :0300106654
ENGINE :
YEAR :2007
LOCATION :35
SPEC :รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4WD 125 ฟุต (38.1เมตร) KNUCKLE BOOM 125ft. (38.1M)- DIESEL 4WD
View :226