รถกระเช้า JLG 1250AJP s/n. 0300100831

TYPE :รถกระเช้า
MAKER : JLG
MODEL :1250AJP
SERIAL :0300100831
ENGINE :
YEAR :2006
LOCATION :35
SPEC :รถกระเช้าแบบบูมพับ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4WD สูง 125 ฟุต (38.1เมตร) KNUCKLE BOOM 125 ft. (38.1M) - DIESEL
View :324