รถบดถนน SAKAI TS200 s/n. TTS3-12480

TYPE :รถบดถนน
MAKER : SAKAI
MODEL :TS200
SERIAL :TTS3-12480
ENGINE :
YEAR :1994
LOCATION :35
SPEC :รถบดล้อยาง
View :25