รถปูยาง SUMITOMO HA60W-5 s/n. A60A5-0106

TYPE :รถปูยาง
MAKER : SUMITOMO
MODEL :HA60W-5
SERIAL :A60A5-0106
ENGINE :
YEAR :2003
LOCATION :35
SPEC :รถปูยาง
View :403