รถปูยาง SUMITOMO HA45W-5 s/n. F40W2-50086

TYPE :รถปูยาง
MAKER : SUMITOMO
MODEL :HA45W-5
SERIAL :F40W2-50086
ENGINE :
YEAR :
LOCATION :35
SPEC :รถปูยาง
View :196