รถขุด KOMATSU PC30MR-2 s/n. KMTPC095J05023530 *** SOLD ***

TYPE :รถขุด
MAKER : KOMATSU
MODEL :PC30MR-2
SERIAL :KMTPC095J05023530
ENGINE :
YEAR :2005
LOCATION :35
SPEC :รถขุดเล็ก
View :34


*** SOLD ***