รถขุด KUBOTA KX161-3SZ s/n. 82445

TYPE :รถขุด
MAKER : KUBOTA
MODEL :KX161-3SZ
SERIAL :82445
ENGINE :
YEAR :
LOCATION :35
SPEC :รถขุดเล็ก
View :59