รถกระเช้า GENIE S85 4WD s/n. S8005-4465

TYPE :รถกระเช้า
MAKER : GENIE
MODEL :S85 4WD
SERIAL :S8005-4465
ENGINE :
YEAR :2005
LOCATION :35
SPEC :รถกระเช้าแบบบูมลิฟท์ สูง 85 ฟุต(25.9 เมตร) เครื่องยนต์ดีเซล 4สูบ Straight Boom Lift ,85ft. (25.9M.) - Diesel
View :91