เบ็ดเตล็ด MARUYAMA SSA-F501 s/n. 01950803 *** SOLD ***

TYPE :เบ็ดเตล็ด
MAKER : MARUYAMA
MODEL :SSA-F501
SERIAL :01950803
ENGINE :
YEAR :
LOCATION :35
SPEC :เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลงแบบนั่งขับ ขนาด 500 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล 3 สูบ
View :115


*** SOLD ***