รถปูยาง MITSUBISHI MF61E s/n. A6P08808 *** SOLD ***

TYPE :รถปูยาง
MAKER : MITSUBISHI
MODEL :MF61E
SERIAL :A6P08808
ENGINE :
YEAR :2003#3376
LOCATION :35
SPEC :รถปูยาง
View :28


*** SOLD ***