รถขุด KOMATSU PC30MR-2 s/n. KMTPC095V05024034

TYPE :รถขุด
MAKER : KOMATSU
MODEL :PC30MR-2
SERIAL :KMTPC095V05024034
ENGINE :
YEAR :
LOCATION :35
SPEC :รถขุดเล็ก 4,734ชม. หลังคา สวิงบูม แทรคเหล็ก บุ้งกี๋ ใบมีด 4,734Hrs.,CNP,Swing Boom,Steel Shoe,Bucket,Blade
View :280