รถบดถนน CATERPILLAR CS74 s/n. CAT0CS74HC8F00477

TYPE :รถบดถนน
MAKER : CATERPILLAR
MODEL :CS74
SERIAL :CAT0CS74HC8F00477
ENGINE :
YEAR :2011
LOCATION :35
SPEC :รถบดอัดสั่นสะเทือนหน้าเหล็กหลังยาง 15 ตัน 116.5 KW มีหัวเก๋ง ROLLER SMOOTH 15T-SINGLE DRUM
View :300